A munkavédelmi felügyelőség kiemelten ellenőrzi a védőoltások tényének a bejelentését


A munkavédelmi felügyelők kiemelten ellenőrzik, hogy -ha munkakör betöltéséhez szükséges- a munkavállalók védőoltásának a ténye írásban be lett e jelentve a munkavédelmi felügyelőséghez,

ugyanis azokon a munkahelyeken, ahol a foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében védőoltást kell adni a munkavállalóknak, "a foglakozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente a tárgyévet követő hónap 5. napjáig összefoglaló jelentést küld a járási népegészségügyi intézetnek és a munkavédelmi felügyelőségnek".*

*Idézet: 61/1999 (XII.1.) EüM rendelet 13. § (7) bekezdése.

Ez azt jelenti, hogy a cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak be kell jelentenie a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségre az előző évben beoltott munkavállaló(i)nk nevét, munkakörét, az alkalmazott védőoltás megnevezését, időpontját.
Függetlenül attól, hogy a fenti bejelentés a cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata, egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés során a munkavédelmi felügyelő rajtunk fogja számon kérni annak a megtörténtét.Vissza a főoldalra