A mentési terv elkészítésére vonatkozó előírás:


Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:
45.§

(1) "Rendellenes körülmények kialakulása esetére − amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be − a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön jogszabály által előírt − biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú − tervbe foglalva is elkészíthető".

(2) "A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell".Vissza a főoldalra