Munkavédelmi szabályok,munkavédelmi előírások, munkavédelmi dokumentációkIngyenes tanácsadásért keressen fel bizalommal!
Varga Gábor
0620 330 7080
orszagosmunkavedelem@gmail.com


Fontos tudni, hogy akkor van szükség munkavédelmi szaktevékenységre, ha a szervezett munkavégzés fogalma megvalósul, vagyis ha az Ön vállalkozása legalább egy munkavállalót foglalkoztat. Habár ez így nem pontos megfogalmazás, mert az alap munkavédelmi dokumentációkkal minden esetben rendelkezni kell (kockázatértékelés).
A munkavédelem egy kötelező megelőző tevékenység a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében!
A munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások betartása minden esetben kötelező!

Előzetes munkaköri orvosi vizsgálatok

A fontos munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások közé tartozik az ha munkavállalót akarunk foglalkoztatni akkor a legelső dolog, amit meg kell tenni, hogy foglalkozás-egészségügy orvoshoz küldjük és igazolást szerzünk arról, hogy orvosilag alkalmas az adott munkakör betöltésére. Ezt a dokumentumot előzetes munkaköri orvosi alkalmassági véleménynek hívják, amelyet dokumentáltan kell beszerezni az orvostól (ezt a munkavállaló kapja meg az orvosi vizsgálat befejeztével). A munkavédelmi hatóság azt is kéri, hogy legyen a foglalkozás- egészségügyi szolgálattal szerződésünk, amit igény esetén be is kell mutatni.

Munkavédelmi oktatás

Szintén a fontos munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások közé tartozik ,hogy a munkavállalóinknak a munkába állásuk előtt, munkavédelmi szakember által elkészített munkavédelmi oktatási tematika alapján munkavédelmi oktatást kell tartani, kollektíven illetve kinek – kinek munkaköri specifikáció alapján (nem ugyanúgy oktatunk ki egy raktárost, mint egy irodai alkalmazottat). Ez is a munkába állás egyik alapfeltétele.

Megfelelő kezelői jogosultságok, OKJ képesítés megléte, házi vizsgák.

Bizonyos tevékenységek végzéséhez, munkaeszközök kezeléséhez be kell szerezni a megfelelő jogosultságokat a munkakör betöltéséhez. (pl.: targonca kezelő, hegesztés)
Sokan nem tudják, de ha az anyagmozgatást kézi raklapemelő targoncával oldjuk meg (béka) akkor annak használóját is ki kell oktatni, és egy házi vizsga keretében meg kell győződni annak a biztonságos használatának az elsajátításáról.

Dokumentációk

Be kell szerezni a megfelelő munkavédelmi dokumentációkat (pl.: kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszközök juttatásának rendje… stb.).
Bizonyos munkavédelmi dokumentációk elkészítését és bizonyos tevékenységek elvégzését csak munkabiztonsági és/vagy munkaegészségügyi szakember végezheti el.
Ha a munkahelyen veszélyes anyagokat/keverékek kerülnek felhasználásra (legyen szó akár hyporól) akkor azokat be kell jelenteni a területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé (ÁNTSZ). A veszélyes anyag bejelentő lapot letölthető a honlapunkról.
A munkavégzéshez használt/telepített munkaeszközök munkavédelmi szempontú vizsgálatát el kell végezni, illetve adott esetben azok munkavédelmi üzembe helyezéséről gondoskodni kell.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Az épületre és a villamos berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot el kell végeztetni, és azok eredményeit dokumentálni kell. A jegyzőkönyvben feltárt hiányosságokat dokumentáltan ki kell javítani.

Munkahely kialakítása

A munkahelyek kialakításánál szintén fontos szempont a munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások betartása. Fontos, hogy a munkahelyként funkcionáló épület feleljen meg az adott munkavégzésnek. (állékonyság, higiénia, padozat, világítás, szellőzés, hőmérséklet…) A szociális helyiségek (WC, fürdő, étkező, öltöző…)kialakításáról is gondoskodni kell.
A munkaterületen a közlekedési utak botlás- és billegésmentesek legyenek. A gyalogos és gépi közlekedési-, illetve az anyagtárolási helyeket jelölni kell.
A munkavégzéshez elegendő hely álljon rendelkezésre és a folyamatos rendfenntartásról gondoskodni kell.
Azokon a helyeken, ahol más mód nincs a veszélyekre történő figyelmeztetés érdekében a szükséges munkavédelmi piktogramokat/táblákat ki kell helyezni a megfelelő (feltűnő) helyekre.
A munkaeszközöket a rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Azokon átalakítást végezni vagy biztonsági berendezést kiiktatni TILOS! A munkaeszközökhöz biztosított segédeszközöket használni kell.
A munkavégzéshez használt különböző anyagokat a fizikai, kémiai és egyéb tulajdonságaik figyelembevételével szabad tárolni úgy, hogy a tárolásuk többletkockázatot ne okozzon.
Olyan munkahelyen, ahol a személyek le- vagy bezuhanásának, illetve tárgyak leesésének a veszélye fennáll, oda a megfelelő kollektív védelmet ki kell alakítani (pl.: korlát, lefedés, elhatárolás). Ha a kollektív védelem nem valósítható meg, akkor a munkavállalók egyéni védelméről gondoskodni kell a fellépő veszéllyel, kockázattal szemben.
Fontos, hogy előrelátóan fel kell készülni az esetleges havária helyzetek (pl.: tűz, nagyobb mennyiségű veszélyes anyag kifolyása, munkabaleset bekövetkezése…) kezelésére is.

Elsősegélynyújtás

A munkahelyen a végzett tevékenységnek és a munkavállalók (hatókörben tartózkodó személyek) létszámának megfelelően gondoskodni kell az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi szervezési feltételeiről.

Villamos berendezések

A munkahelyen kialakított villamos berendezések szabványos kivitelűek legyenek. Azok közvetlen és közvetett érintés elleni védelméről gondoskodni kell.

Cégünk jogosult a kötelező munkavédelmi szaktevékenységek alkalmi- és folyamatos jellegű ellátására.


A munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások be nem tartása komoly bűntetést vonhat maga után!
Vissza a főoldalra


LinkTudakozó AddYourWeb.Info