Autószerelő- és gépjárműjavító műhelyek, szervizek munkavédelmeIngyenes szaktanácsadásért keressen fel bizalommal!
Varga Gábor
0620 330 7080
orszagosmunkavedelem@gmail.com

A gépjárműjavító műhelyekben, szervizekben veszélyes tevékenységgel találkozhatunk. Kölönböző szerszámok, emelők, aknák, veszélyes vegyi anyagok, mind a munkavégzés kockázatait növelik. Ezért fontos, hogy a gépjárműjavító műhelyekben, szervizekben nagyobb figyelmet fordítsunk a munkavédelemre.

Gépjárműjavító műhelyekben, szervizekben az alapvető dokumentációk az alábbiak

A munkakezdéshez alapvető, hogy a munkavállalók rendelkezzenek előzetes orvosi alkalmassági véleménnyel, melyet a foglalkozás - egészségügyi szolgálat (munka orvos) állít ki vizsgálat után.

A gépjárműjavítás elengethetetlen dokumentációja a munkavédelmi kockázatértékelés, (melyre kattitntva további információt tudhat meg), kiegészítve a veszélyes anyagok kockázatbecslésével.

A dokumentációk további részét képezi az egyéni védőezköz juttatás belső rendje. Nem elég beszerezni a szükséges egyéni védőeszközöket, azokat dokumentáltan a munkavállaló rendelkezésére kell bocsájtani, továbbá meg kell követelni, hogy minden esetben rendeltetésszerűen hordják azokat.

A munkavédelmi okatás tényét írásban kell dokumentálni, az oktatást oktatási tematikák alapján kell megtartani. Ki kell térni az egyéni védőeszköz használatának fontosságára, a különböző szerszámok és munkaeszközök biztonságos üzemeltetésére, a veszélyes anyagok biztonságos kezelésére.

A munkáltatónak meg kell határoznia a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok irányát és gyakoriságát.

Biztosítani kell az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit.

Biztonsági és egészségvédelmi jelöléseket, piktogramokat a megfelelő helyre minden esetben ki kell helyezni.

Autószerelő műhelyekben, szervizekben található veszélyes anyagok

Ha a munkáltató tárol vagy felhasznál veszélyes anyagokat akkor azokat elkülönítetten kell tárolni. A veszélyes anyagokról a biztonsági adatlapokat a munkahelyen kell tartani. Eredetileg élelmiszer tárolására szánt csomagoló anyagban vegyi anyagot tárolni nem szabad! A felhasznált veszélyes anyagokról nyílvántartást kell vezetni.

Autószerelő műhelyek, szervizek villamos biztonsága

A munkáltatónak a villamos kézi kisgépeket évenkénti rendszerességgel szerelői ellenőrzés alá kell vonni. A telepített villamos gépek/berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát el kell végezni, továbbá az épület érintésvéselmi szabványossági felülvizsgálatát is el kell végezni.

Autószerelő műhelyek, szervizek szerelőaknái

A munkáltatónak biztosítani kell a szerelőaknába történő biztonságos lejutást, és vészhelyzet esetén a biztonságos és gyors menekülést. Az aknákban a megfelelő világításról gondoskodni kell. Az éppen nem használt aknák lefedését el kell végezni, beesés ellen védekezni kell. Az aknákban anyagokat tárolni nem szabad, mindig tisztán kell tartani.

Gépjárműjavító műhelyek, szervizek semelőgépei

Az emelőgépeket csak arra jogosukt személy kezelhet, illetéktelen indítás ellen védekezni kell. Az emelőgép üzemeltetéséhez rendszeresíteni kell emelőgép naplót. Csak hibátlan emelőgépek használhatók.

Vissza a főoldalraLinkBank linkcsere